Bc. Peter Meluš

Bachelor's thesis

System pre objednavanie na terminy realizovany webovou aplikaciou

System for the Automation of Customer Bookings Implemented as a Web Application
Abstract:
My thesis is dealing with design and implementation of a system for automation of customer bookings. System is implemented as a web application. A sequential design process known as Waterfall Model was used during development. Thesis begins with defining user requirements. It continues with design of the system. And at the end it describes key aspects of implementation.
Abstract:
Moja práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre automatické objednávanie zákazníkov na termíny. Systém je realizovaný webovou aplikáciou. Pri vývoji systému bola použitá sekvenčná metodika známa ako vodopádový model. Práca začína definovaním užívateľských požiadaviek. Pokračuje návrhom systému. A nakoniec popisuje kľúčové aspekty implementácie.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 10. 2012
  • Supervisor: Mgr. Rostislav Levý
  • Reader: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní