Pavel Kořínek

Bakalářská práce

Nezaměstnanost a trh práce v regionu Nymburk

Unemployment and the labor market in the region Nymburk.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem současnosti, kterým je nezaměstnanost. Rostoucí počet lidí bez práce může představovat jeden z nejzávažnějších sociálně ekonomických problémů společnosti. Právě z těchto důvodů je třeba nezaměstnanost analyzovat v širokých souvislostech. Je nutné zkoumat praktické dopady nezaměstnanosti společně s fungováním trhu práce. Dnešní doba neposkytuje nikomu jistotu …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB939

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Eva Šimková
  • Oponent: Iva Jedličková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv