Theses 

Československá obchodní banka v letech 1964 - 1989 – Petra Podlipská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra Podlipská

Bakalářská práce

Československá obchodní banka v letech 1964 - 1989

Czechoslovak commercial bank in 1964 - 1989

Anotace: Československá obchodní banka, jež byla založena na podzim roku 1964 a svou činnost zahájila k 1. lednu 1965, se stala důležitým článkem bankovního sektoru Československé socialistické republiky, vnášela do československého bankovnictví prvky moderních metod řízení a reprezentovala stát ve světě. Práce se pokusí zjistit, jak silně byla podřízena plánovacímu centru v průběhu let 1964 -- 1989. Nastíní vliv hospodářského a politického vývoje Československa na funkci banky. Zejména se zaměří na významné události, které ovlivnily chování ČSOB v evropském a světovém kontextu. Práce bude založena zejména na archiváliích fondu Státní banky československé, na současné odborné literatuře k tématu a taktéž na dobovém vědeckém tisku a stenoprotokolech uložených v digitálním depozitáři Poslanecké sněmovny České republiky.

Abstract: Czechoslovak Commercial Bank, which was established in the autumn of 1965 and started its operations on January 1st 1965, became an important element of the banking sector of the Czechoslovak Socialist Republic, it introduced to Czechoslovak banking features of modern management methods and represented the state of the world. This work attempts to determine how much the bank was subject to the scheduling center during the period of 1964 -- 1989. It outlines the impact of economic and political development of Czechoslovakia into the bank. In particular, it will focus on the major events that have affected the behavior of ČSOB in the European and global context. The work will be mainly based on the archival fund of the State Bank of Czechoslovakia, the current literature on the topic and also the contemporary scientific journals and stenographic protocols stored in the digital depository of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic.

Klíčová slova: Československá socialistická republika, Státní banka československá, Československo, Československá obchodní banka

Keywords: Czechoslovakia, Czechoslovak socialist republic, Czechoslovak commercial bank, State bank of Czechoslovakia

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Ivan Jakubec
  • Oponent: Pavel Szobi

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36669

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:06, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz