Jakub Hlahůlek

Bachelor's thesis

Bezpečnost a analýza rizik v praxi

Safety and risk analysis in practice
Anotácia:
Cílem práce bude seznámit se s problematikou bezpečnosti aktiv společnosti. Prakticky ověřit metody řízení bezpečnosti informací ve firmách, pomocí příslušných norem. Poté provést analýzu rizik na konkrétní firmě a vyhodnotit tím nejzávažnější rizika. Na závěr navrhnout v kooperaci s vlastníkem této firmy vytvoření bezpečnostních opatření zabraňujících vzniku analyzovaných rizik
Abstract:
The aim of this work is getting acquainted with the safety of the companie's assets. To practicly verify the information methods of security management on companies implemented through adequate standards. Then perform risk analysis on a specific company and assess the most serious risks. In conclusion propose safety measures to prevent risks which have been analyzed in cooperation with the owner of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedúci: Ladislav Luc
  • Oponent: Stanislava Mildeová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45278