Bc. Jana Minářová Vídenská

Master's thesis

Účetní a daňové aspekty ÚSC

Accounting and tax aspects of local government
Anotácia:
Cílem práce je zkoumat účetní a daňovou problematiku účetních samosprávných celků za účelem vytvoření metodických postupů a pokynů na základě praktické ukázky ve vybraném městě. Diplomová práce představuje samosprávný celek jako účetní jednotku, poplatníka daní a rovněž i jako příjemce daňových příjmů. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zaměřuje na právní úpravu účetnictví. Součástí druhé …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to examine the accounting and tax issues of financial self-governing units in order to develop methodological procedures and guidelines based on practical demonstration in a selected city. This thesis presents the self-governing unit as an accounting entity, a tax payer and also as a recipient of tax revenues. The work is divided into three parts. The first part focuses on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration