Bc. Tomáš Samek, DiS.

Bakalářská práce

Metamorfóza vlivem subjektivního dualismu - Neoformalistická analýza filmu Černá labuť

Metamorphosis as an influence of subjective dualism - Neoformalist analysis of Black Swan
Anotace:
Česká anotace Metamorfóza vlivem subjektivního dualismu - Neoformalistická analýza filmu Černá labuť Jako téma své bakalářské diplomové práce jsem si vybral film režírovaný Darrenem Aronofským, Černá labuť. Jedná se o psychologický thriller z prostředí newyorského baletního souboru. Za dominantu tohoto snímku jsem si zvolil hrdinčinu proměnu zapříčiněnou subjektivním dualismem. Tato dominanta se prolíná …více
Abstract:
English abstract Black Swan – Metamorphosis as an influence of subjective dualism – Neoformalist Film Analysis As a subject for my Bachelor´s dissertation I have focused on a movie directed by Darren Aronofsky, Black Swan. It is a psychological thriller situated around a group of ballet dancers in New York City. Neoformalist analysis is the background for this dissertation as was described by Kristin …více
Abstract:
which increases the subjectivity to maximum level. This influence of subjectivity along with the hallucinations creates an effect of confusing the audience, because of these increasing visions of transformation into a different person (Black Swan) thus we do not know what is reality and what is fiction, we are just as confused as Nina. For this change of identities mirrors are very important. They …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta