Bc. Jana Koželová

Diplomová práce

Česká kinematografie v letech 1938-1948 a Miloš Havel

The Czech Film from 1938 to 1948 and Miloš Havel
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je Česká kinematografie v letech 1938−1948 a Miloš Havel. Film byl nejen prostředkem umění a zábavy, ale také zajímavým oborem podnikání. V období první republiky se ve filmovém podnikání prosadil především Miloš Havel, majitel společnosti Lucernafilm. Jeho kariéra však byla zkomplikována příchodem německým okupantů. Český filmový průmysl byl nacisty velmi pozorně sledován …více
Abstract:
The subject of my master theses is The Czech Film from 1938 to 1948 and Miloš Havel. The film wasn´t only the source of art and entertainment in these times, it was even an interesting commercial subject. Miloš Havel, the Lucernafilm owner, made his way into the business in the First Czechoslovak Republic times, but the German invaders complicated his career by monitoring this industry and using it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta