Ing. Kristýna Čermáková

Bakalářská práce

Vývoj regionálního tisku a jeho současná pozice na mediálním trhu

Developement of local press and the position of media market
Anotace:
Bakalářská práce se bude zabývat vývojem regionálního tisku v České republice a bude formou deskriptivní studie mapovat proměny regionálního deníku Českokrumlovský deník v období od roku 1948 až po současnost. Proměny jsou především ve vlastnické, organizační, grafické nebo obsahové struktuře. Všechny tyto aspekty měly vliv na konečnou podobu novin. Českokrumlovský deník prošel několika obdobími vývoje …více
Abstract:
This thesis will address the development of the regional press in the Czech Republic and will form a descriptive study to map the changes in the regional daily newspaper Krumlov in the period from 1948 to the present. The changes are primarily in the ownership, organization, graphics or content structure. All of these aspects have influenced the final form of the newspaper. Cesky Krumlov newspaper …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní