Barbora HELCLOVÁ

Diplomová práce

Vliv zaměstnaneckých benefitů na spokojenost zaměstnanců a jejich loajalitu vůči zaměstnavateli

The impact of employee benefits on employees satisfaction and their loyalty to the employer
Anotace:
Lidé jsou zdrojem nápadů a inovací, proto je nezbytně nutné, aby se společnosti zaměřily na řízení výkonnosti lidských zdrojů s cílem nízké fluktuace zaměstnanců a celkové spokojenosti zaměstnanců. Cílem diplomové práce je zjistit vztah mezi spokojeností s nabízenými benefity, loajalitou a vnímanou produktivitou zaměstnanců ve stavební firmě. Práce ověřuje, zda jsou benefity pro zaměstnance důležité …více
Abstract:
People are a source of ideas and innovations, so it is absolutely necessary for companies to focus on managing human resource performance with the goal of low employee turnover and overall employee satisfaction. The aim of the diploma thesis is to find the relationship between satisfaction with the offered benefits, loyalty and perceived productivity of employees in a construction company. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Siviček, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HELCLOVÁ, Barbora. Vliv zaměstnaneckých benefitů na spokojenost zaměstnanců a jejich loajalitu vůči zaměstnavateli. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management