Martina Chwistková

Bakalářská práce

Symbolická cesta hrdiny v kruhu, smrt a zmrtvýchvstání

Symbolically way of a hero in a circle, death and rebirth

Anotace:
Téma symbolické cesty hrdiny v kruhu mě zajímá již delší dobu. Domnívám se, že téměř ve všech příbězích, v kterých se objevuje motiv cesty hrdiny v kruhu se jedná vlastně o příběh smrti a zmrtvýchvstání. Ne ve smyslu fyzickém, ale duševním. Jedná se o znovunalezení sebe sama, očištění a zmoudření na základě hlubokého ponoru do temnot svého nevědomí, podstoupení těžkých zkoušek, které je nutno překonat …více
Abstract:
The paper deals with the meaning and symbols of the cyclic journey of the hero. Looking out where you can meet with this phenomenon.
 

Klíčová slova

umění

Klíčová slova

filozofické aspekty
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Vedoucí: Jiří DUFEK
  • Oponent: Jiří KUBÍČEK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Animovaná tvorba