Bc. Tomáš Gybeľ

Master's thesis

Využití technologie CRISPR/Cas9 pro funkční charakterizaci izoforem kasein kinázy 1 ve Wnt signální dráze

Utilizing CRISPR/Cas9 technology for the functional characterization of casein kinase 1 isoforms in the Wnt signaling pathway
Abstract:
Rodina kasein kinázy 1 (CK1), serin/threonin-specifických protein kináz, se skládá ze šesti izoforem přítomných u člověka. Členové rodiny CK1 jsou významnými regulátory mnoha vývojových signálních drah, jako jsou Wnt, Hedgehog a YAP/TAZ. Z hlediska Wnt signalizace byly izoformy CK1 popsány v kontrole několika klíčových regulačních uzlů Wnt/β-katenin kanonické a Wnt nekanonické signalizační kaskády …more
Abstract:
The Casein kinase 1 (CK1) family of serine/threonine-specific protein kinases consists of six isoforms present in human. CK1 family members are significant regulators of multiple developmental signaling pathways such as Wnt, Hedgehog and YAP/TAZ. In terms of Wnt signaling, CK1 isoforms have been proposed to control several key regulatory nodes of Wnt/β-catenin canonical and Wnt non-canonical signaling …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Šmída, Dr. rer. nat.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta