Mgr. Kateřina Bradnová

Bakalářská práce

Dopravní výchova jako prevence dopravní nehodovosti

Traffic education to prevent traffic accidents
Anotace:
Předložená bakalářská práce pojednává o vzdělávání v oblasti dopravní výchovy. V práci je zhodnocen současný stav výuky ve školách na základě dotazníkového šetření a opírá se dále o dostupné statistiky nehodovosti v silniční dopravě. Velký důraz je kladen na nebezpečí a možné negativní společenské důsledky plynoucí z nedostatečného vzdělávání dětí v oblasti dopravní problematiky. Bakalářská práce se …více
Abstract:
The present work deals with education in traffic education. The paper evaluates the current state of teaching the subject of traffic based on survey and available statistics of accidents in road transport. A Great emphasis is put on dangers and possible negative social consequences of inadequate education of children in the area of transport issues. This thesis covers the issue of preparation of children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta