Bc. Jitka Heinrichová

Diplomová práce

Implementace dopravní výchovy do vzdělávacích programů SŠ a SOŠ

Implementation of road safety education into secondary schools and secondary vocational schools curriculums
Anotace:
Diplomová práce Implementace dopravní výchovy do vzdělávacích programů SŠ a SOŠ se zabývá problematikou vzdělávání žáků středních škol k zodpovědnému chování v dopravním prostředí, možností využití vzdělávacích oblastí k získání základních znalostí o rizikových jevech, faktorech a entitách v dopravě a rozvojem kompetencí pro bezpečný pohyb v dopravním prostředí a pro zodpovědný přístup k životu. Analytická …více
Abstract:
The thesis The Implementation of Road Safety Education into Educational Programs for Secondary Schools and Secondary Specialized Schools deals with the education of secondary school students towards responsible behaviour on roads, the use of educational areas to gain basic knowledge of risk phenomena, the factors and entities in traffic, and with the development of competencies for safe movement on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta