Mgr. Dagmar Šujanská

Bakalářská práce

Studium křemenných žil s ametystem

Investigation of quartz veins with amethyst
Anotace:
V této práci jsem se zabývala studiem křemenných žil s ametystem na třech ložiskách v Českém masivu, které jevily určité podobnosti. Cílem bylo pochopit genetický charakter fluid, přičemž mi nejvíce pomohlo měření fluidních inkluzí ze dvou studovaných lokalit, pomocí mikrotermometrie. Data z primárních inkluzí ukázala nejen teplotní podmínky, které si zachovávají původní hydrotermální fluida, ze kterých …více
Abstract:
In this thesis I studied quartz veins with amethyst at three deposites, which showed some similarities. The goal was to understand the genetic character of fluids and for that end, a measurement of fluid inclusions from two chosen deposites was the most helpful. Data from primary inclusions showed not only thermal conditions of original hydrothermal fluids from which amethysts were created. Values …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta