Yvona Grünwaldová

Bakalářská práce

Vliv vyprazdňování stolice na fyziologické funkce u pacientů na umělé plicní ventilaci

The effect of bowel movements on physiological functions in patients on artificial pulmonary ventilation
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice vlivu vyprazdňování na fyziologické funkce u pacientů na umělé plicní ventilaci. V teoretické části jsme se zaměřili na informace související s problematikou zmíněné práce a tou je zácpa, ventilace, fyziologické funkce, výţiva, mechanika dýchání, rehabilitace ve smyslu ventilace. V praktické části jsme sledovali přímý vliv vyprázdnění na fyziologické funkce a …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the issue of the influence of unloading on physiological function in patients on artificial pulmonary ventilation. In the theoretical part we focused on information related with the issue of the said work and that is constipation, ventilation, physiological function, nutrition, mechanics of breathing, rehabilitation in the sense of ventilation. In the practical part we …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma