Ao Long

Diplomová práce

Analysis of the Relationship Between Stock Prices and Their Volatilities

Analysis of the Relationship Between Stock Prices and Their Volatilities
Anotace:
In this thesis, the main purpose is to test the relationship between the stock price index and their volatilities by using the returns from daily stock prices. Generally, the volatility of stock prices is shown by its standard deviation or variance, and the value of variance is chosen to represent volatility in this paper. Consequently, the relationship between the conditional variance, which is the …více
Abstract:
In this thesis, the main purpose is to test the relationship between the stock price index and their volatilities by using the returns from daily stock prices. Generally, the volatility of stock prices is shown by its standard deviation or variance, and the value of variance is chosen to represent volatility in this paper. Consequently, the relationship between the conditional variance, which is the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2022
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Petr Seďa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program:
Finance