Denis Bolješik

Bakalářská práce

Nákupní chování spotřebitelů a jejich preference při nákupu tabletu ve Slovenské republice

Preferences on the purchasing behaviour of consumers in the market of tablets in the Slovak Republic
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na nákupní chování spotřebitelů na trhu tabletů ve Slovenské republice. Na základě jednotlivých segmentů analyzuje faktory, které ovlivňují spotřebitele při výběru zboží. Dále se zabývá místy, kde spotřebitelé nejčastěji realizují své nákupy a proč. Ke zpracování bakalářské práce je využit marketingový výzkum realizován formou elektronických dotazníků. Výsledky jsou následně …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on shopping behaviour of consumers in the tab-lets' market in the Slovak Republic. Based on segmentation, factors which influen-ce the consumer during selecting goods are analysed. Further it explores places where consumers most often carry out their purchases and why. Within pro-cessing this thesis, marketing research is used which is done by electronic ques-tionnaires …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na nákupné chovanie spotrebiteľov na trhu tab-letov v Slovenskej republike. Na základe jednotlivých segmentov analyzuje faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľa pri výbere tovaru. Ďalej sa zaoberá miestami, kde spotrebitelia najčastejšie realizujú svoje nákupy a prečo. K spracovaniu bakalár-skej práce je využitý marketingový výskum realizovaný formou elektronických dotazníkov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Tomáš Netopil
 • Oponent: Denis Drexler, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zrfq9j zrfq9j/2
21. 5. 2015
Složky
Soubory
Halíčková, K.
21. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.