Bc. Petra Setlová

Bakalářská práce

Postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí

Protective Detention Status in the System of Penal Sanctions
Anotace:
Cílem práce je v obecné rovině představit trestněprávní systém, tak je v našem právu realizován k ochraně společnosti a společenského řádu a to prostřednictvím trestních sankcí. Práce je dále zaměřena na přiblížení postavení institutu zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí. Představuje tento institut jako jedno z ochranných opatření, které trestní právo spojuje s trestnými činy a činy …více
Abstract:
The general objective of the thesis is to introduce criminal law system as it is implemented to protect society and the social order by means of penal sanctions. The thesis is focused on expounding of the position of secure detention in the system of penal sanctions. The secure detention is introduced as one of protective measures which connects criminal law with criminal acts and acts otherwise criminal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta