Ing. Mgr. Vojtěch Drápal

Diplomová práce

Finanční zprostředkování a ochrana spotřebitele v českém právu

Financial Arrangement and Protection of Consumer in the Czech Law
Anotace:
Diplomová práce pojednává o právní úpravě finančního zprostředkování v České republice a jejích dopadech na soukromoprávní vztahy spotřebitelů a finančních zprostředkovatelů. Autor analyzuje, jaké právní předpisy se vztahují na různé druhy finančních zprostředkovatelů, rozebírá vzájemný vztah finančního zprostředkovatele a spotřebitele včetně závazků, jež z něj pro zprostředkovatele plynou, hodnotí …více
Abstract:
The thesis deals with legal regulation of financial arrangement in Czech Republic and its impact on the private law consumer relationships with financial intermediaries. The author analyses, which legal regulations affect different kinds of financial intermediaries, analyses interrelationship between financial intermediary and consumer including mutual obligations, evaluates legal regulation de lege …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta