Bc. Alexandra Fegová

Master's thesis

Kontrolná činnosť Úradu verejného obstarávania v regionálnej samospráve SR

Control proceeding of the public procurement office in regional self-government of SR
Abstract:
The diploma paper deals with performance chracteristiscs of control operation of The Public Procurement Office in the regional self administration in the Slovak Republic in the period of 2009 - 2011. The first chapter is focused on theoretical determination of searched issue and explanation of mutual relationships and terms. The second chapter analyzes solitary performance of control operation of The …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá charakteristikou výkonu kontrolnej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie v regionálnej samospráve Slovenskej republiky v období 2009 - 2011. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie skúmanej problematiky a vysvetlenie vzájomných vzťahov a pojmov. Druhá kapitola analyzuje samotný výkon kontrolnej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie v oblastiach pred uzavretím …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: Ing. Vladimír Šagát, PhD.
  • Reader: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK