Eva Hubáčková

Bachelor's thesis

Public Perception of the Basic Income in the Czech Republic in the Twenty-first Century

Public Perception of the Basic Income in the Czech Republic in the Twenty-first Century
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the unconditional basic income from the perspective of the Czech citizens. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains various pieces of information about the basic income. The practical part focuses on the attitude of the Czech citizens towards the basic income. It compares current welfare system in the Czech Republic and the basic …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá nepodmíněným základním příjmem z pohledu řádových občanů. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je rozveden základní příjem. Praktická část se zabývá pohledem občanů na základní příjem. Rozebírá rozdíly mezi současným systémem sociálního zabezpečení a základním příjmem a případnými důsledky jeho zavedení. Dále vyhodnocuje dotazník, který …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016
Accessible from:: 4. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martina Kubíčková, MBA

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hubáčková, Eva. Public Perception of the Basic Income in the Czech Republic in the Twenty-first Century. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe