Lenka MORAVCOVÁ

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující celkový odtok vody z povodí i jeho jednotlivé složky

Factors affecting the total outoff from the watershed and its individual components
Anotace:
Tato bakalářská práce je orientována na celkový odtok vody z povodí. V první části je voda rozdělena na povrchovou, podpovrchovou a podzemní, dále je zde popisován oběh vody, hydrologická bilance, retence a akumulace vody a charakteristika hydrografické sítě v ČR. Jsou tu vypsány a vysvětleny složky odtoku a opatření ke snížení povrchového odtoku. V druhé části této práce jsou popsané metody separace …více
Abstract:
This thesis is focused on the topic of total outflow from the watershed. In the first part water is divided into surface water, subsurface and groundwater, there is also described water circulation, hydrological balance, water retention and water accumulation, as well as characteristics of hydrographic network in the country. There are listed and explained outflow folders and measures to reduce surface …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Václav BYSTŘICKÝ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MORAVCOVÁ, Lenka. Faktory ovlivňující celkový odtok vody z povodí i jeho jednotlivé složky. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ztcmky ztcmky/2
19. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 5. 2015
Bulanova, L.
20. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.