Bc. Zuzana Palátová

Bakalářská práce

Polish and Czech Pronunciation of English

Polish and Czech Pronunciation of English
Anotace:
Práce se zabývá chybami ve výslovnosti u českých a polských studentů angličtiny, kteří právě nastoupili do prvního ročníku na universitě. V teoretické části jsou popsány hláskové systémy angličtiny, češtiny a polštiny a také suprasegmentální znaky všech tří jazyků (slovní a větný akcent, rytmus, intonace). V praktické části je zanalyzováno dvacet nahrávek polských a českých studentů. Všichni účastníci …více
Abstract:
The thesis deals with pronunciation errors of Czech and Polish first-year university students of English. In the theoretical section, sound systems and suprasegmental features (stress, rhythm, intonation) of English, Czech and Polish are described. In the practical section twenty recordings of Czech and Polish university students have been examined. All the speakers were required to read a text and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Krittaya Ngampradit

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta