Bc. Nikita Bubnov

Bakalářská práce

Přímý marketing jako komunikační technika v kazašském podniku

Direct marketing as a communication technique in kazakhstan company
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnovana problematice využití přistupů přímého marketingu v Kazachstánu. Součástí práce je analýza projektu poradenské společnosti IGM v oblasti nemovitosti. Práce hodnotí a učinnost telemarketingu v ramci zkoumaného projektu. V teoretické částí práce jsou uvedené a analyzované teoretické poznátky z oblastí marketingu, marketingového a komunikačního mixu, přímého marketingu …více
Anotace:
pomoci českým podnikatelům determinovat úspěšnou marketingovou strategií. Navíc aktuální spolupráce mezi ČR a Kazachstánem probíhá v rovině obchodování na průmyslovém (B2B) trhu, kde přímý marketing je v podstatě hlavním komunikačním nástrojem. Teoretická část práce bude založena na analýze odborné literatury předních českých a zahraničních autorů. V praktické části použijí hlavně vlastní zkušeností …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to experience of using direct marketing in Kazakhstan. On example of sucessfully finished project of IGM Company this work will analyze advantages and effectivity of using telemarketing technics as part of market research project. In first part of the thesis is summarized information and theoretical basis related with marketing marketing and communication mix and place …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Petr Váňa
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní