Theses 

Přímý marketing jako komunikační technika v kazašském podniku – Bc. Nikita Bubnov

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nikita Bubnov

Bakalářská práce

Přímý marketing jako komunikační technika v kazašském podniku

Direct marketing as a communication technique in kazakhstan company

Anotace: Tato bakalářská práce je věnovana problematice využití přistupů přímého marketingu v Kazachstánu. Součástí práce je analýza projektu poradenské společnosti IGM v oblasti nemovitosti. Práce hodnotí a učinnost telemarketingu v ramci zkoumaného projektu. V teoretické částí práce jsou uvedené a analyzované teoretické poznátky z oblastí marketingu, marketingového a komunikačního mixu, přímého marketingu a jeho roli v marketingové strategie firem. Předpokladem úspěšné činnosti jakéhokoliv podniku je efektivní komunikace a prohloubení vztahů se zákazníky. V podmínkách zintenzivnění konkurence úkolem stává nejen vyhledávání nových zákazníků, ale především rozvoj a rozšíření prodejů u zákazníků stálých. Ve zvláště konkurenčním prostředí otázka udržení stávajících klientů je kritickou. V každé firmě tyto úkoly splňuje především úsek marketingu, který používá k tomu celou řadů nástrojů. Direct marketing je v tomto smyslu nejvíce starým nástrojem, který existoval i v době, kdy pojem „marketing“ v podstatě neexistoval. Postupem času na rozvinutých trzích jako EU či NAFTA, do popředí se dostaly nové marketingové nástroje na úkor starých. Dnes aktivně se rozvijí praktické činností jako PR, marketing na internetu či promotion prostřednictvím sociálních sítí. V Evropě direct marketing zásadně změnil svůj charakter, hlavně z důvodu rozvoje informačních technologií. Jinak vypadal vývoj marketingu v postsovětském regionu. Zde marketing je velmi mladým odvětvím a často jim zabývají lidé, jež nemají ani příslušné vzdělání, protože v období SSSR tento obor ani neexistoval na vysokých školách. Postupem času i zde došlo k rozvoji marketingu. Nicméně marketing v tomto regionu má řadu specifik. Jednou z nich je nejednoznačné postavení přímého marketingu v marketingové strategii firem. Některé přístupy přímého marketingu májí vysokou účinnost, jiné naopak nezískaly oblibu u místních marketérů. Jinak vypadal vývoj marketingu v postsovětském regionu. Zde marketing je velmi mladým odvětvím a často jim zabývají lidé, jež nemají ani příslušné vzdělání, protože v období SSSR tento obor ani neexistoval na vysokých školách. Postupem času i zde došlo k rozvoji marketingu. Nicméně marketing v tomto regionu má řadu specifik. Jednou z nich je nejednoznačné postavení přímého marketingu v marketingové strategii firem. Některé přístupy přímého marketingu májí vysokou účinnost, jiné naopak nezískaly oblibu u místních marketérů. Moje bakalářská práce má název „Přímý marketing jako komunikační technika v kazašském podniku“ a v rámci ni zaměřím se na náplnění následujicích cílů: • Analýzovát výhody a nedostatky využití telemarketingu na přikladu konkretně realizovaného projektu kazašské společnosti IGM; • Hodnotit učinnost a efektivnost telefonického dotazovaní v ramci zkoumaného projektu z hlediska kvality a hodnoty zjištěných informací; • Formulovát a charakterizovát specifika marketingu v Kazachstánu Aktualita vybraného tématu spočívá v tom, že na území Kazachstánu a řady dalších zemí direct marketing (zvláště osobní podej) má často prioritní postavení na úkor jiných marketingových nástrojů. Vzhledem k relativně malé míře odezvy na reklamu, přímý marketing stává podčas rozhodujícím faktorem pro budování úspěchu firmy na trhu. Myslím si, že analýza specifik marketingové činností v Kazachstánu a ukázka aplikace direct marketingu v praxi by mohla být přínosná i pro evropské čtenáře. Rozvijící spolupráce mezi RK a ČR v oblastech obchodu a investic v nejbližší době bude vest k aktivnější penetraci českého zboží na kazašský trh. Proto si myslím, že podobné práce by mohly popřípadě i

Anotace: pomoci českým podnikatelům determinovat úspěšnou marketingovou strategií. Navíc aktuální spolupráce mezi ČR a Kazachstánem probíhá v rovině obchodování na průmyslovém (B2B) trhu, kde přímý marketing je v podstatě hlavním komunikačním nástrojem. Teoretická část práce bude založena na analýze odborné literatury předních českých a zahraničních autorů. V praktické části použijí hlavně vlastní zkušeností z účastí ve výzkumu trhu a realizace projektu hledání cílových spotřebitelů pro kazašský podnik, působící na B2B trhu (pronájem skladovacích prostorů). Teoretická část bude se skládat z uvedení základních definicí a analýzy výhod a nevýhod uplatnění přímého marketingu v činnosti podniku. Dále bych rad uvedl krátkou historii marketingu v Kazachstánu. V praktické části práce nejdříve uvedu stručnou charakteristiku marketingového prostředí Kazachstánu a provedu analýzu zvláštností marketingu v Kazachstánu. Dále bych ukázal příklad použití direct marketingu ve výzkumu trhu komerčních nemovitostí ve městě Almaty.

Abstract: This bachelor thesis is devoted to experience of using direct marketing in Kazakhstan. On example of sucessfully finished project of IGM Company this work will analyze advantages and effectivity of using telemarketing technics as part of market research project. In first part of the thesis is summarized information and theoretical basis related with marketing marketing and communication mix and place of direct marketing in marketing strategy of companies.

Klíčová slova: marketing, přímý marketing, telemarketing, Kazachstán, vyzkum trhu, efektivnost, projekt, analýza, zvláštností. Marketing, Direct marketing, Kazakhstan, analysis, project, market research, efficiency, specifics.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Petr Váňa
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 07:16, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz