Bc. Jana VARMUŽOVÁ

Master's thesis

Srovnání citlivosti klasického a miniaturizovaného testu genotoxicity na kmenech Salmonella typhimurium His-

Comparison of standard and miniaturized genotoxicity test sensitivity on Salmonella typhimurium His- strains
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na srovnání citlivosti standardního plotnového Amesova testu a Amesova fluktuačního miniaturizovaného testu na mikrotitračních destičkách. Amesův test slouží k hodnocení mutagenity chemických látek a využívá bakteriální detekční kmeny Salmonella typhimurium His-, v diplomové práci konkrétně kmeny TA98, TA100, YG1041 a YG1042. Oběma variantami Amesova testu byly testovány …more
Abstract:
The aim of this thesis was to compare the sensitivity of plate incorporation assay and miniaturized Ames fluctuating assay on microplates. The Ames assay is used to evaluate the mutagenicity of chemicals and it employs detecting bacterial strains Salmonella typhimurium His-. In this thesis strains TA98, TA100, YG1041 and YG1042 were used. Nitrofurantoin, sodium azide and Disperse Blue 3 dye were tested …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VARMUŽOVÁ, Jana. Srovnání citlivosti klasického a miniaturizovaného testu genotoxicity na kmenech Salmonella typhimurium His-. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta