Bc. Michal JAROŠ

Bakalářská práce

Národní obec fašistická v politickém systému První Československé republiky v letech 1918-1938

National Fascist Community in the Political System of the First Czechoslovak Republic in the Period of 1918-1938
Anotace:
Tato Bakalářská práce si klade za cíl zjistit příčiny neúspěchu českého fašistického hnutí, reprezentovaného Národní obcí fašistickou, v období První Československé republiky v letech 1918-1938. Výzkumná otázka, na niž autor hledá odpověď, zní: Proč se českému fašistickému hnutí, reprezentovanému Národní obcí fašistickou, nepodařilo získat širší podporu československé veřejnosti a převzít moc ve státě …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to identify the causes of failure of the Czech fascist movement, represented by the National Fascist Community in the first Czechoslovak Republic in 1918-1938. The research question which the author seeks the answer is: Why is the Czech fascist movement, the represented by National Fascist Community, could gain broader support for the Czechoslovak public and take power in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Zveřejnit od: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
 • Vedoucí: Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAROŠ, Michal. Národní obec fašistická v politickém systému První Československé republiky v letech 1918-1938. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zv0n45 zv0n45/2
15. 4. 2011
Složky
Soubory
Marklová, E.
14. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.