Ing. Martin Bozán

Bakalářská práce

Ekonomické teorie a udržitelný rozvoj

The economic theories and sustainable development
Anotace:
Práce se zaměřuje na aktuální ekonomické problémy. Klade důraz na to, že součastný ekonomický model, který stojí na základech Keynesiánství, je nejenže přežitý, ale z historického a dlouhodobého hlediska byl vždy špatnou volbou. Práce je zaměřená na trvale udržitelný rozvoj společnosti. Dále práce nastiňuje alternativní ekonomické směry, které obsahují jiný pohled na fungování ekonomiky. Práce dále …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on curent economic problems. It emphasizes that, a current economic model, which stands on the foundations of Keynesian economics is not only outdated, but from a historical and long term has always been a bad choice. This work is also focused on sustainable Development. The thesis also outlines alternative economic directions that include a different view on the economy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Kanarková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting