Ing. Zbyněk MOLNÁR

Diplomová práce

Testování výkonnosti evolučních algoritmů při aplikaci na deterministický chaos

Testing the performance of evolutionary algorithms when applied to deterministic chaos\nl{}
Anotace:
Tato práce se zabývá testováním výkonnosti vybraných evolučních algoritmů. Tyto evoluční algoritmy jsou testovány na aplikaci optimalizace řízení deterministického chaosu. Hlavní náplní teoretické části této práce je popis funkce a řídících parametrů evolučních algoritmů a dále pokračuje popisem diskrétních chaotických systémů (Logická rovnice, Henonova mapa), které jsou využity v praktické části při …více
Abstract:
This thesis deals with the testing performance of selected evolutionary algorithm. These evolutionary algorithms are tested on the aplication of the optimization of deterministic chaos control. The main concern of the theoretical part of this work is a description of functions and control parameters of evolutionary algorithms and continues the description of discrete chaotic systems (Logistic equation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2010
Identifikátor: 15651

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOLNÁR, Zbyněk. Testování výkonnosti evolučních algoritmů při aplikaci na deterministický chaos. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe