Nam Thanh Ngo

Bachelor's thesis

Zefektivnění projektového řízení na oddělení VAD

Streamlining project management at the VAD department
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat principy, procesy, metody a nástroje projektového řízení a na základě provedené analýzy navrhnout zefektivnění současného stavu plánování projektů na oddělení VAD. V bakalářské práci je popsán projektový management a popsány základní pojmy. Dále jsou vyjmenovány nejznámější standardy projektového řízení. V teoretické části je rozebírán standard PMI se zaměřením …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the principles, processes, methods and tools of project management and analyze the current state of project planning at the VAD department.The bachelor thesis describes project management and the basic concepts. Additionally, the most well-known standards of project management are refined. The theoretical part discusses the PMI standard focusing on the planning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Wicher, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.