Veronika LORENCOVÁ

Bakalářská práce

Využití hry v roli při práci s dětmi v MŠ Žlutice

The use of games in role in working with children in kindergarten Zlutice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na dramatickou výchovu a její uplatnění v mateřské škole. Dále se zabývá hrou v roli a jejím využitím v předškolním zařízení. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku dramatické výchovy a její metody,které můžeme využít v MŠ. Praktická část obsahuje seznámení s mateřskou školou Žlutice a využití pohádky Hrnečku vař.
Abstract:
This thesis focuses on drama and its application in kindergarten. It also deals with the role play and its use in pre-school. The theoretical part is focused on the characteristics of drama education and the methods that can be used in kindergarten. The practical part includes familiarization with the kindergarten town and its use of fairy tales Free Advice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Eva Gažáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LORENCOVÁ, Veronika. Využití hry v roli při práci s dětmi v MŠ Žlutice. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/