Martin DROZDEK

Bakalářská práce

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Objekt pro zemědělství - stáje pro koně

Design of the building and preparation of project documentation Property the object for agriculture - horse stables
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování zjednodušené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení novostavby stájí pro koně se zázemím a výčepem, Ašská ulice 8, Hazlov 351 32. Dále se zabývá orientačním statickým výpočtem a tepelným posouzením tohoto objektu.
Abstract:
This Bachelor thesis is focusing on processing simplified project documentation for new building permission of stables with base and bar, Ašská street 8, Hazlov, 351 32. Then is aimed at orientational statistical calculations and heat evaluation of this project.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DROZDEK, Martin. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Objekt pro zemědělství - stáje pro koně. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd