Bc. Sardor Usmoniy

Bakalářská práce

Kvalifikace práva a povinnost externího auditora ve srovnání s interním auditorem

Qualifications, authorizations and duties of external auditor compared with internal auditor
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá obecně spolupráci mezi interním a externím auditem. V teoretické části jsou popsány oba dva audity a vysvětleny související skutečnosti s externím a interním auditorem, tj. nezávislost, vztah k organizační struktuře, etický kodex a dokumenty, které jsou předmětem auditu. V praktické části práce je popsán postup průběhu interního a externího auditu na konkrétním pracoviště …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on generally cooperation between internal and external audit. In the theoretical part describes the two audits and explained the facts of the external and internal auditors as independence, relationship to organizational structure, code of ethics and documents, which are subject to audit. The practical part describes the procedure during an internal and external audit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Hládek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní