Jan Milata

Bakalářská práce

Simulace lineárních regulačních obvodů v prostředí MATLAB/Simulink

Simulation of Linear Control Systems in MATLAB/Simulink Environment
Anotace:
Bakalářská práce má za cíl vytvořit aplikaci v programu MATLAB a nadstavby Simulink, která umožňuje simulace regulačního obvodu s typizovanými přenosy regulovaných soustav. Program umožňuje simulaci regulačního obvodu s analogovým i diskrétním 1DOF a 2DOF regulátorem. Výsledky simulace jsou zobrazeny v grafu a popsány kvalitativními ukazateli. Simulace jsou ověřeny na několika příkladech. V práci je …více
Abstract:
Bachelor’s thesis goal is to create application by MATLAB and Simulink software, which offer simulation of linear control systems. Application offers simulation of linear control system with analog and discrete controller with 1DOF and 2DOF. Simulation results are descripted by indicators of quality and show in plot. Simulation is verified on several examples. Document contain detailed user guide of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Miluše Vítečková
  • Oponent: Jolana Škutová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava