Theses 

Finanční analýza subjektu ve veřejném sektoru – Ing. Kateřina Gutová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Ing. Kateřina Gutová

Master's thesis

Finanční analýza subjektu ve veřejném sektoru

Financial analysis of the subject in public sector

Anotácia: Diplomová práce se zabývá finanční analýzou subjektu ve veřejném sektoru, a to Dětského domova v Jablonci nad Nisou v letech 2004-2005.Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na shrnutí poznatků o finanční analýze, zejména významu a podstatě finanční analýzy a jejím uživatelům, dále pak zdrojům informací pro finanční analýzu a jejich specifikům v oblasti veřejného sektoru. V praktické části je stručně popsána historie Dětského domova v Jablonci nad Nisou. Dále je pak provedena horizontální a vertikální analýza finančních výkazů a zjišťovány hodnoty vybraných ukazatelů. Praktická část se také zaměřuje na porovnání skutečných nákladů s rozpočtem Dětského domova. V závěru diplomové práce je provedeno vyhodnocení výsledků této finanční analýzy a navržena doporučení pro další období.

Abstract: The point of my diploma thesis is the implementation of the financial analysis of the subject in the public sector – Children House in Jablonec nad Nisou during 2004 - 2005. This Diploma paper has two parts – theoretical and practical part. The theoretical part deals with the importance and substance of the financial analysis and also says about its users and resources needed to get data for the financial analysis. The practical part describes short history Children House in Jablonec nad Nisou, but mainly focuses on horizontal and vertical analysis and analysis of the Balance Sheet and Statement of Assets and Liabilities. The evaluation of all results from this financial statement is at the end of this Diploma paper and suggestions for future are recommended.

Kľúčové slová: Klíčová slova, Finanční analýza, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Poměrové ukazatele, Výkonnost, Zisk, Rentabilita, Likvidita, Zadluženost Keywords, Financial analysis, Balance Sheets, Statement of revenues and expenses, Financial ratios, Efficiency, Profit, Profitability, Liquidity, Insolvency

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedúci: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 20:43, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz