Theses 

Analýza faktorů ovlivňujících obsazenost Strategické průmyslové zóny Holešov – Ing. Hana SOUKUPOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční řízení podniku

Ing. Hana SOUKUPOVÁ

Bakalářská práce

Analýza faktorů ovlivňujících obsazenost Strategické průmyslové zóny Holešov

The Analysis of Factors Affecting Availability of the Holešov Strategic Industrial Zone

Anotace: Vymezení rozvojových ploch na území Zlínského kraje a budování Strategické průmyslové zóny Holešov je v souladu s cílem současných vlád o trvale udržitelný rozvoj a s regionálními politikami Evropské unie, České republiky a Zlínského kraje. Proto je v teoretické části charakterizován region, regionální rozvoj, regionální politika, regionální disparita a konkurenceschopnost. Dále je vysvětlen pojem investic a investičního rozhodování, protože jeho součástí je i volba území pro podnikání. V praktické části je stručně charakterizována Česká republika a Zlínský kraj a regionální politiky Evropské unie, České republiky a Zlínského kraje, definovány průmyslové zóny a strategické průmyslové zóny a uvedeny strategické průmyslové zóny vybudované v České republice. Tato práce se zaměřuje na Strategickou průmyslovou zónu Holešov ? v práci jsou popsány okolnosti jejího vzniku, původní cíle, realizace a současný stav. Cílem této práce je analýza faktorů, které jsou důvodem současného neobsazení Strategické průmyslové zóny Holešov.

Abstract: A definition of developing areas in the territory of Zlín Region and building of the Holešov Strategic Industrial Zone is in accordance with the objective of the current governments on sustainable development and with regional policies of the European Union, the Czech Republic and Zlín Region. Therefore, the region, regional development, regional policy, regional disparity and competitiveness are characterized in the theoretical part. A concept of investment and making the investment decisions are further explained because a choice of a territory for business is a part of them. In the practical part, there are briefly characterized the Czech Republic, Zlín Region and regional policy of the European Union, the Czech Republic and Zlín Region, there are the industrial zones and strategic industrial zones defined, and strategic industrial zones built in the Czech Republic listed. This thesis is focused on the Holešov Strategic Industrial Zone - in the thesis there are described circumstances of its formation, the original aims, its construction and the current state of play. An aim of this thesis is to analyze the factors causing the current non-ccupation of the Holešov Strategic Industrial Zone.

Klíčová slova: Regionální politika, regionální rozvoj, trvale udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost, investiční rozhodování, průmyslová zóna, Strategická průmyslová zóna Holešov, hospodářská krize.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Adam Skovajsa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28069 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

SOUKUPOVÁ, Hana. Analýza faktorů ovlivňujících obsazenost Strategické průmyslové zóny Holešov. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz