Ivan ŽUROVEC

Bachelor's thesis

Účinnost edukačních opatření k zamezení projevů rasismu a xenofobie vůči romským dětem na základních školách

On the Effectiveness of Educational Measures in Basic Schools to Counter Expressions of Racism and Xenofobia Against Roma Children.
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o problému rasové a xenofobní nesnášenlivosti na základních školách vůči romským dětem. V teoretické části se práce zabývá definicí rasismu a xenofobie, popisuje historii Romů a jejich současnou situaci v České republice. Zabývá se také výchovou a vzděláváním dětí k toleranci a respektu k odlišným kulturám včetně legislativní úpravy řešení konfliktů spojených s rasovou …more
Abstract:
This bachelor work deals with the problem of racial and xenophobic intolerance against Roma children in Czech basic schools. The theoretical part deals with the definition of racism and xenophobia, describes the history of the Roma nation and the current situation in the Czech Republic. It deals with the cultivation in children of the spirit of tolerance and respect to different cultures. It also includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2010
Accessible from:: 9. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Milan Kozák

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽUROVEC, Ivan. Účinnost edukačních opatření k zamezení projevů rasismu a xenofobie vůči romským dětem na základních školách. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta