Ivan ŽUROVEC

Bakalářská práce

Účinnost edukačních opatření k zamezení projevů rasismu a xenofobie vůči romským dětem na základních školách

On the Effectiveness of Educational Measures in Basic Schools to Counter Expressions of Racism and Xenofobia Against Roma Children.
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o problému rasové a xenofobní nesnášenlivosti na základních školách vůči romským dětem. V teoretické části se práce zabývá definicí rasismu a xenofobie, popisuje historii Romů a jejich současnou situaci v České republice. Zabývá se také výchovou a vzděláváním dětí k toleranci a respektu k odlišným kulturám včetně legislativní úpravy řešení konfliktů spojených s rasovou …více
Abstract:
This bachelor work deals with the problem of racial and xenophobic intolerance against Roma children in Czech basic schools. The theoretical part deals with the definition of racism and xenophobia, describes the history of the Roma nation and the current situation in the Czech Republic. It deals with the cultivation in children of the spirit of tolerance and respect to different cultures. It also includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Milan Kozák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽUROVEC, Ivan. Účinnost edukačních opatření k zamezení projevů rasismu a xenofobie vůči romským dětem na základních školách. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta