Renata LINGOVÁ

Bakalářská práce

Pohádky bratří Grimmů z pohledu gender

The Fairy Tales by Brothers Grimm from the Point of View of Gender
Anotace:
Teoretickou část práce tvoří dvě kapitoly. První z nich se zabývá genderem, maskulinitou a feminitou. Pojednává o teoriích genderu, z nichž nejpodrobněji jsou zpracovány teorie kulturní. Obsahuje rovněž genderové stereotypy a vývoj genderové identity v rámci socializace. Na příkladech jsou uvedeny rozdíly mezi chlapci a dívkami a mezi muži a ženami. Genderové stereotypy tvoří společnost, která k mužům …více
Abstract:
The theoretical part of this bachelor thesis contains two chapters. The first chapter deals with gender, masculinity and famininity. It discusses the gender theories, the most detailed of which are the culture theories. It also contains the gender stereotypes and the evolution of the gender identity during the socialization. The differences among boys and girls and among men and women are shown on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015
Zveřejnit od: 12. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LINGOVÁ, Renata. Pohádky bratří Grimmů z pohledu gender. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta