Petra PRINCOVÁ

Bachelor's thesis

Žena ve vedoucí funkci

Woman in a leading position
Abstract:
Naše práce se v úvodu zabývá postavením ženy v dějinách. Pozice žen ve společnosti a posléze na poli pracovním se oproti minulosti razantně zlepšila a to nemusíme zacházet příliš hluboko do historie. Nesporným faktem je, že postavení ženy na trhu práce udělalo obrovský pokrok od dob, kdy byly ženy viděny pouze jako udržovatelky domácího pořádku a pečovatelky dětí. Bohužel ani dnes není přístup k oběma …more
Abstract:
Our work is in its introduction focused to women status in the history. Women status in society and working market has rapidly got better during the centuries. Not even today the attitude to both genders is equal. In our work we talk about society troubles and gender roles, when the culture we live in affects in gender questions during the whole life. This fact influences traditional work division …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PRINCOVÁ, Petra. Žena ve vedoucí funkci. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/