Tomáš Jiroušek

Diplomová práce

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů

Testing of the PhotoScan Program for Creating 3D Models of Objects
Anotace:
V předložené diplomové práci je zpracováno testování tvorby 3D modelů v softwaru PhotoScan, za pomocí průsekové fotogrammetrie s automatickým určením pozic fotoaparátů a také automatickou tvorbou mračna bodů, polygonální sítě a její textury. Na začátku je zjištěna rozlišovací schopnost použitých fotoaparátů. Dále se práce věnuje určení prvků vnitřní orientace fotoaparátu, za pomocí různých typů kalibrací …více
Abstract:
In the present thesis it was testing reconstruction of 3D models in the software PhotoScan, using with intersection photogrammetry with automatic determination positions of cameras, and automatic creation of point cloud, reconstruction of 3D mesh and generate texture of the model. At the beginning it was carried out to determine resolution ability of the cameras. Further, it was determinates of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Jiří Pospíšil
  • Oponent: Marcel Brejcha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava