Theses 

Nápověda

česky | in English

Hledání podobných dokumentů jednotlivě


 1. Jak rámcově funguje hledání podobných dokumentů?

  Obsah souborů v datovém úložišti theses.cz, u kterých je k dispozici čistě textová verze, je průběžně strojově analyzován. Každou závěrečnou práci, kterou si v systému vyhledáte, lze porovnat a zobrazit si soubory, které mají podobný obsah:
  • kliknutím na název práce si zobrazíte základní informace o práci
  • dole na stránce zaškrtněte soubor s plným textem práce (vlevo od názvu souboru)
  • použitím ikony dvou vajíček v menu "Operace" vyhledáte podobné soubory
  • viz také nápověda: Krok za krokem - Jak vyhledává plagiáty učitel
  U nalezených podobných souborů systém vypíše míru shody v procentech. K prověření můžete vybrat jeden soubor, více souborů nebo celou složku, či celý strom složek (označte zaškrtávátkem vlevo od názvu; více souvislých řádků lze zaškrtnout obvyklým postupem: klik, shift-klik). O globálním porovnávání souborů (tzn. všech vzájemně mezi sebou) se více dozvíte zde.

  Spočítání podobných dokumentů trvá jistou dobu. Zpravidla do jedné hodiny od zavedení nového dokumentu do systému je tento analyzován a připraven pro uživatelské hledání.

  Soubory se vyhledávají v celém systému, tedy bez ohledu na školu, kam práce patří.

  Systém nezkoumá seznam citací uvedený v dokumentu.

 2. Co znamená "Dokument asi není správně porovnán"?

  Porovnává se podle textových verzí souborů. V textové verzi nebylo nalezeno dostatečné množství slov, které by se pro porovnání mohlo použít. Nahlédněte do textové verze (s příponou .txt) souboru, zda se vytvořila správně. Pokud usoudíte, že se textová verze nevytvořila správně, můžete zkusit požádat vkladatele souboru, aby si sám ověřil (např. ve Wordu), zda lze soubor exportovat do textu; příp. aby zajistil nové vložení opravené verze. Problematické jsou HTML soubory, které obsahují hodně slov, které nejsou součástí textu (formátovací příkazy apod.). Také můžete poslat adresu chybného souboru na adresu správců theses@fi.muni.cz.

 3. Kdy mám použít "znovu spočítat podobnost" ve Správci souborů?

  Ve Správci souborů ve výpisu podobných souborů může u porovnávaného dokumentu uživatel zaškrtnout "znovu spočítat podobnost". Toto použijte v případě, kdy v systému upravíte již dříve vložený soubor, se kterým chcete tento soubor znovu porovnat. Pokud se soubory podobají, uvidíte je v seznamu podobných i bez zaškrtnutí. Neuvidíte však správnou procentem vyjádřenou míru podobnosti. Ta se přepočítá až po zaškrtnutí "znovu spočítat podobnost" a kliknutí dole na "Znovu vyhledat". Po spočítání obdržíte informační e-mail.

  Opakovaným zaškrtáváním téhož neurychlíte proces spočítání podobných dokumentů.

 4. Co vyjadřuje údaj celková podobnost?

  Tento údaj uvádí celkové procento podobnosti se všemi nalezenými podobnými dokumenty. Uživatel si může kliknutím na odkaz "Celková podobnost" zobrazit všechny nalezené podobné pasáže ze všech podobných dokumentů.

 5. K čemu slouží funkce "Podobnosti s vybranými"?

  Uživatel má možnost zaškrtnout dokumenty, pro které chce spočítat procento podobnosti zkoumaného dokumentu s vybranými podobnými dokumenty. Např. pokud se najde podobnost se zákonem, který je správně citován, uživatel může vyjmout tento dokument a přepočítat podobnost pouze s ostatními nalezenými podobnými dokumenty, ke kterým si zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže.

 6. Systém našel k mé práci podobnosti. Co to znamená?

  Důležité upozornění! Podobnost, kterou systém nalezl mezi vaší prací a prací/pracemi v databázi, nemusí vždy nutně znamenat, že se jedná o plagiát. Každou práci (podobnost) je nutné posoudit individuálně, zkontrolovat správnost citací apod. Neexistuje univerzální hodnota %, od které lze práci považovat za plagiát.

  [1] celková nalezená procentuální podobnost zkoumaného souboru vůči všem dokumentům v databázi
  [2] kliknutím na 'Celková podobnost' se zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže všech podobných dokumentů s daným souborem
  [3] kliknutím na 'Podobnosti s vybranými' se zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže zaškrtnutých dokumentů s daným souborem
  [4] po rozkliknutí odkazu se zobrazí podobnost souborů v databázi vůči zkoumané práci (zobrazují se podobnosti nad 5 %)


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:44, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz