Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 5 » (celkem 47 prací)
Komunikační proces ve vybrané obci
 (Štěpán KOSTRŮNEK)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x4pe1h// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Práce na příbuzné téma

Komunikační proces ve vybrané organizaci
 (Zuzana KECLÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0vigqi// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Práce na příbuzné téma

Komunikační proces v organizaci
 (Aneta Jandlová)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//7i7v8d// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Práce na příbuzné téma

Možnosti rozvoje komunikační kompetence u dětí předškolního věku s narušenou komunikační schopností
 (Alena Hrabánková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a46e4/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

Využití veletrhů v rámci marketingové komunikace B2B firem
 (Lucie Zaki)

2015, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ky8p5n// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Výstavy a veletrhy jako součást marketingových komunikací se zaměřením na trh B2B
 (Lucie ZAKI)

2013, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9u3nfb// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Využití specifických marketingových nástrojů B2B trhu na příkladu návrhu marketingových aktivit vybrané firmy
 (Jana POKORNÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//z465f7// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Práce na příbuzné téma

Architektura 3M značek a práce s nimi, case study 3M – z pohledu B2B, interních specialistů a marketérů
 (Jan Vojta)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70446 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Důvody osvojitelů pro odmítnutí dítěte romské národnosti
 (Dana Vostřelová)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/e4ddn/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Důvody vedoucí k volbě domácího porodu, lze v nemocnici poskytnout během porodu "domácí prostředí"?
 (Michaela Dobrovolná)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d987r/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 5 » (celkem 47 prací)