Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

diskretni regulace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Laboratorní úloha regulace teploty
 (Jiří Škovránek)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108904 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Stavová regulace tepelné soustavy
 (Jan Jiránek)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//e2cmal// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Dopad cenové regulace nealkoholických nápojů
 (Lucie Šťastná)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iglmt/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Diskrétní regulátory na bázi Siemens LOGO!
 (Martin Cieslar)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138761 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Návrh regulace topného hnízda
 (Martin Beneš)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//grtnyf// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Monitorování a ohodnocení kvality regulace PID regulátoru
 (Dan ŠIROKÝ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k6aksm// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Stavová regulace soustavy GUNT RT 050
 (Michal Šťastný)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//10c6ve// | Informační technologie / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma