Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fytoremediace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Možnosti využití fytoremediace na kontaminovaném území bývalého podniku DEZA – LAHOS v Ostravě pomocí Cannabis sativa
 (Adam Kožušník)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141575 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Fytoremediace uranu a thoria
 (Hedvika Roztočilová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//zrefha// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití arbuskulární mykorhizy formou fytoremediace.
 (Jan Wohlmuth)

2017, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//j1sf9g// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Práce na příbuzné téma

Změny koncentrací polutantů v půdě v průběhu fytoremediace s Miscanthus x giganteus
 (Martin SMAHA)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ao7pne// | Ekologie a ochrana prostředí / Analytická chemie životního prostředí a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Fytoremediace metribuzinu z vody a půdy
 (Radka Jandeková)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mp7eb/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Fytoremediace nitrosloučenin
 (Zuzana Škubníková)

2010, Diplomová práce, UHK, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM618 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - biologie, Učitelství pro střední školy - dějepis | Práce na příbuzné téma

Fytoremediace slaných důlních vod v kořenových čistírnách
 (Jana Kočířová)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103510 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Analýza půdních mikrobních společenstev v průběhu fytoremediace půd kontaminovaných těžkými kovy
 (Diana NEBESKÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9e0f7v// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití fytoremediace pro odstranění kontaminace způsobené toxickými kovy a radionuklidy
 (Veronika Fedorová)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75746 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití okřehku pro fytoremediaci amoxicilinu a paracetamolu
 (Michal LACH)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kudsq0// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)