Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

laktosa

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Charakterizace zákysových kultur pro výrobu fermentovaných výrobků s nízkým obsahem laktosy
 (Štěpán Marhons)

2017, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//z33cdj// | Potravinářská a biochemická technologie / | Práce na příbuzné téma

Fermentované výrobky s nízkým obsahem laktosy
 (Valeriya Zherepa)

2017, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//jpqsf7// | Potravinářská a biochemická technologie / | Práce na příbuzné téma

Hydrolýza laktosy v mléce a syrovátce za katalýzy beta-galaktosidasy
 (Veronika SAPAROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gl1j4q// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Marketingový plán firmy Laktos, a. s.
 (Jana PROŠKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8v4c7l// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Práce na příbuzné téma

Potravinové alergie a intolerance na lepek a laktosu
 (Ivana ZATLOUKALOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a4jrwy// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Využití VIS spektrometrických metod ke kontrole kvality mléčných výrobků
 (Ilona Michálková)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//a3kd2r// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující produkci biogenních aminů u bakterií rodu Bifidobacterium
 (Zuzana Svobodová)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yorm04// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Práce na příbuzné téma

Přenosy vybraných entit v biomolekulárních systémech studované pomocí výpočetních metod
 (Petr Kulhánek)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y55vb/ | Chemie / Organická chemie | Práce na příbuzné téma

Strategie vstupu podniku na zahraniční trhy a její vliv na organizační strukturu
 (Jan Tráge)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dhdxm/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Práce na příbuzné téma