Bc. Tereza Langrova, DiS.

Bakalářská práce

Vzdělávání v problematice recyklace odpadu na SŠ

Waste Recycling Education at Secondary Schools
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na třídění odpadu a jeho recyklaci. Obsah je rozdělen do dvou hlavních částí. Teoretická část popisuje komodity, které lze třídit a způsoby, jak se odpad recykluje. V praktické části byl použit anonymní dotazník ve školách středních škol tak, aby byla ověřena informovanost, zdroje a přístup k třídění odpadu.
Abstract:
The Bachelor Thesis focuses on waste separation and its recycling. The content is divided into two parts. The theoretical part describes the commodities, which can be separated and the process of the recycling. In the practical part, there was an anonymous questionnaire used at secondary schools to verify the level of knowledge, sources and the approach to waste separation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta