Theses on the same topic (having an identical keyword):

self-presentation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Sebeprezentační kongruence a variabilita: role psychologické blízkosti aktéra a příjemce, pohlaví a sebediskrepance
 (Jan Slovák)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ox0w0/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Sebeprezentační kongruence a variabilita: role psychologické blízkosti aktéra a příjemce, pohlaví a sebediskrepance
 (Jan Slovák)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ox0w0/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Sebeprezentační kongruence a variabilita: role psychologické blízkosti aktéra a příjemce, pohlaví a sebediskrepance
 (Jan Slovák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ox0w0/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Sebeprezentační kongruence a variabilita: role psychologické blízkosti aktéra a příjemce, pohlaví a sebediskrepance
 (Jan Slovák)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ox0w0/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv rodičů na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze z pohledu středoškolských studentů připravujících se na pomáhající profese
 (Lucie Čuhlová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kkbyu/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Artefiletika jako nástroj prevence profesního vyhoření pro pomáhající profese
 (Hana ABASS)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//d69ip9// | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova pro pomáhající profese | Theses on a related topic

Využití psychomotorických aktivit pro pomáhající profese ve fázi vyčerpání
 (Anna Procházková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ykasq/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Pomáhající profese v hospicové péči
 (Denisa ŠTĚPÁNKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//948aov// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Pomáhající profese v hospicové péči
 (Denisa ŠTĚPÁNKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rkkdyu// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Předsudky vůči pracovnicím v sexbyznysu u studujících pomáhající profese
 (Jana FLEISCHMANNOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b0v00y// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)