Theses on the same topic (having an identical keyword):

Sociálně patologické jevy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Psychosocial needs and quality of life of healthy siblings of pediatric oncology patients
 (Šárka Kárová)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rljwe/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

The consequences of activities supported by the active ageing approach for quality of life
 (Martin Lakomý)

2019, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cz5vj/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Malignant Tumous of Bile Ducts. Parametric Processing with Respects to Classic Clinical Goals and Quality of life
 (Štěpán Tuček)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3p38/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Tvorba úloh pro praxi žáků středních škol v metalografické a šroubové laboratoři Škoda Auto; The Formation of Tasks for the Practice
 (Václav Zelený)

2014, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/qj3j58/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Nejčastější sociálně patologické jevy ovlivňující kvalitu života žáků základních škol
 (Marie Kudličková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/np4jn/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Theses on a related topic

Alkoholismus a nikotinismus jako aspekty syndromu vyhoření u pedagogů základních a středních škol
 (Jan RICHTER)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//g9fqfp// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Theses on a related topic

ALKOHOLISMUS A JEHO VLIV NA DOMÁCÍ NÁSILÍ
 (Olga STUCHLÍKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xl2j2b// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Závislosti všedních dní ovlivňující zdraví jednotlivce a společnosti
 (Denisa STIBOROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7r0f6g// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Závislosti všedních dní ovlivňující zdraví jednotlivce a společnosti
 (Denisa STIBOROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ehjsg7// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Program prevence šikany
 (Iveta Hoffmannová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mthi1/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)