Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

CSR

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití vnitřního výnosového procenta a čisté současné hodnoty pro kvalifikovaná finanční rozhodnutí v podniku.
 (Lucie LÍPOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2058 | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Kaly z čistíren odpadních vod jako alternativní palivo pro cementárny se zaměřením na společnost Lafarge Cement a.s. Čížkovice
 (Karolina FILOUSOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7q1pn3// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Využití alternativních paliv v automobilovém průmyslu
 (Jiří Ryšavý)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109759 | Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Obnova vozového parku s využitím alternativního paliva CNB ve vybrané společnosti
 (Klára Dufková)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2l77gt// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Analýza alternativních paliv do vznětových spalovacích motorů
 (Jiří Hospodský)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//f5ya5l// | Dopravní technologie a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Theses on a related topic

Alternativní paliva v automobilové dopravě v České republice
 (Radek Březina)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82406 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Der gegenwärtige Entwicklungsgrad von alternativen Antrieben in Tschechien und in Deutschland gegenübergestellt
 (Josef Hlaváček)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yptv1/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Alternative fuels as an instrument of CSR in shipping industry: A case study of sustainability and profitability of operating LNG powered vessels
 (Ivo Dittrich)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//72zpq7// | Economics and Management / Business Economics and Management | Theses on a related topic

Alternative fuels as an instrument of CSR in shipping industry: A case study of sustainability and profitability of operating LNG powered vessels
 (Ivo Dittrich)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//72zpq7// | Economics and Management / Business Economics and Management | Theses on a related topic