Theses on the same topic (having an identical keyword):

Paliativní péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Paliativní péče v domácích hospicích a nemocnicích v České republice
 (Veronika SIUDOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//t9f7yw// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Poskytování specializované paliativní ošetřovatelské péče v domácím prostředí
 (Linda ZIMOLOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qv4936// | Všeobecné ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Multidisciplinární paliativní péče ve zdravotnických zařízeních v České republice
 (Vladimíra SOPORSKÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6xhpxx// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Profesionalizace paliativní péče v pobytových sociálních službách
 (Dana ZAWADOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//v2jxx7// | Zdravotně-sociální péče a rehabilitace / | Theses on a related topic

Role kněze v multidisciplinárním týmu paliativní péče
 (Anežka NĚMCOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9oh5xv// | Zdravotně-sociální péče a rehabilitace / | Theses on a related topic

Role kněze v multidisciplinárním týmu paliativní péče
 (Anežka NĚMCOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9oh5xv// | Zdravotně-sociální péče a rehabilitace / | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u pracovníků multidisciplinárního týmu v paliativní péči.
 (Jana KOTÍKOVÁ)

2022, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bqz3hp// | Zdravotně-sociální péče a rehabilitace / | Theses on a related topic

Úloha multidisciplinárního týmu v geriatrické paliativní péči v kontextu ucelené rehabilitace
 (Andrea VALOŠEKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zq7m3p// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu paliativní péče
 (Ivana VEČERKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//59cdga// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Multidisciplinární paliativní péče ve zdravotnických zařízeních v České republice
 (Vladimíra SOPORSKÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6xhpxx// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)